Search
  • Marianne Galperin

איך שהכל מתחבר כשהתזמון מדוייק

קצת לפני שפורשת לשינה אני מציצה לעוד שניה אל הלינקדאין שלי ושם, הפוסט הראשון, כאילו מעביר לי מסר מהיקום. ההזדמנות הנכונה, כבר כאן.

ואני עושה את הדבר הנכון.


מאז 2010 ובכל השנים בהן אני מטפלת בתטא הילינג בחרתי להמשיך ולהתמחות לעומק בכל אשר קשור בגלי תטא (במח), אחת השיטות היא: ״הפקודה האחת״ - לא אחת אני משתמשת בישומון המהיר הזה! והנה ממש לפני דקה קיבלתי את המסר הבא: ״ההזדמנות המתאימה ביותר, מגיעה בתזמון המושלם ואני אומרת: ״כן!!״ ואני מנצלת את ההזדמנות הבאה להצלחה!״ וכך הוא. אמן.

13 views0 comments

Recent Posts

See All